विवाह नोंदणी ऑनलाईन करणे बंधनकारक

आता विवाहोत्सुक मंडळींना विवाहाच्या नोंदणी वगैरे प्रक्रियेसाठी आपला वेळ दवडण्याची गरज नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विवाह नोंदणी घरबसल्या ऑनलाईन करण्याचे बंधनकारक केले आहे. नोंदणी […]