महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करण्याचं काम करते. राज्यसेवा परीक्षा केंद्र सरकारच्या पातळीवर होणारी […]